30 grudnia 2021
„Jeśli nie jesteś częścią rozwiązania, to jesteś częścią problemu” – H.J.Tillman Konflikty można rozwiązywać na różne sposoby. Żyjemy w świecie, w którym powszechna jest dominacja i wynikająca z niej przemoc.
15 października 2021
Z punktu widzenia dorosłych wydaje się, że osoby w wieku dojrzewania są za młode na problemy (dorośli to dopiero mają ciężko). W rzeczywistości nastolatki cały czas żyją pod presją rodziców,

Facebook: napijsięherbaty

kryczka.maciej@gmail.com